58 Toplam Konum

Detaylı Görün
Genel

Oluksuyu Çeşmesi

ALTINORDU, Türkiye

Soğuksu Çeşmesi olarak da bilinmektedir. H: 1258 ( M: 1842) yılında yaptırılmıştır. Düzgün kesme taştan yapılmış, ön cephesi taş kemerlidir. Kemerin içinde üstte kitabe, altta ise musluk bulunmaktadır. Ön cephesi işlenmiş kesme taşlarla yapılmış, kemeri içinde dikdörtgen kabartma içerisine alınmış dört sıra Arapça yazıt bulunmaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 888 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Zaferi Milli Mahallesi Çeşmesi

ALTINORDU, Türkiye

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmiştir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 800 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Eskipazar Küçük Hamam

ALTINORDU, Türkiye

Eskipazar Küçük Hamam 18.yy yapılmış bir eserdir. Günümüze harap bir durumda ulaşmıştır. Projeler tamamlandığında Botanik Bahçesi içersinde bir mekan olarak değerlendirilecektir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 972 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Oluklu Çeşme

KABADÜZ, Türkiye

Kabadüz İlçesi, Harami Köyü Oluklu Mahallesinde bulunan çeşme, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmiştir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 50 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Sarpdere Köprüsü

ULUBEY, Türkiye

Tahmini 150-200 yıllık bir köprüdür. Sarpdere Köprüsünün Restorasyonu Samsun Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünce 2012 yılında tamamlanmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 7 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Hamidiye (Hükümet) Cami

ALTINORDU, Türkiye

Hükümet Caddesi üzerinde bulunan camiinin yapım tarihi 1890-1892’dir. Küçük ve kare planlıdır. Dış yapısı ahşap ve taş malzemeden yapılmıştır. Ordulu şair ve eski Ordu Belediye Başkanı Tıflı Efendi tarafından yazılmış bir kitabesi vardır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Eskipazar Büyük Hamam

ALTINORDU, Türkiye

Eskipazar Büyük Hamam 16.yy yapılmış bir eserdir. Günümüze harap bir durumda ulaşmıştır. Restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığımızca tamamlandığında Eski mezar taşlarının ve yörede kullanılan taş eşyaların sergileneceği bir mekan olacaktır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 264 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Mesudiye Kültür Merkezi

MESUDİYE, Türkiye

Mesudiye ilçesi Kışla mahallesinde yer almaktadır. Kültür Merkezinin (Kilisenin) girişi düzgün ve işlenmiş renkli kesme taşlarla vurgulanmıştır. İç mekan üç nefli olarak düzenlenmiştir. Tescilli olan kilisenin restorasyonu tamamlanarak,Kültür Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 1 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Tekke (Kargılı) Camii

ÇAYBAŞI, Türkiye

Çaybaşı ilçesinin Kargalı Mahallesi’nde yer alan bu cami ve mektebi, yapım tarihleri ve inşa biçimi olarak Çaybaşı Çayır Camisi’ne benzemektedir. Her iki cami ve mektepler ne zaman ve kim tarafından yaptırıldıkları kesin olarak bilinmemektedir. Çayır Camii şadırvanı üzerinde yer alan H. 1281 ve H. 1288 / M. 1864–65 ve M. 1871 tarihlerinden, her iki caminin de bu tarihlerde inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Doçenti Dr. Ahmet Ali Bayhan’ın tespitine göre; plan düzeni ve harimde kadınlar mahfilinde yer alan süslemeler dolayısıyla Kargalı Cami, XIX. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir. Yine aynı araştırmacımızın tespitinde, 1985 yılında harimin kuzey duvarı kaldırılarak kuzey revak, iç mekâna dâhil edildiği, 1905 yılında camide önemli bir tadilatın yapıldığı belirtilmektedir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kestane Köyü Camii

GÜLYALI, Türkiye

Ordu İli Gülyalı ilçesi Kestane Köyü’nde bulunmaktadır. 1890- 1900 yıllarında yapılmıştır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephesinde dört sütunla üç bölüme ayrılmış son cemaat yeri vardır. Caminin tüm cephelerinde mazgal şeklinde toplam 18 adet pencere vardır. Caminin ibadet kısmına ahşap bir kapıyla girilmektedir. Mihrabı taştan olup iki yanındaki sütunceler hariç yenilenmiştir. Minber de ahşap olup sonradan yapılmıştır. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare 1978 yılında eklenmiştir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 2 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Çifte Hamam

ÜNYE, Türkiye

Soğukluk ve sıcaklık mekânlarından oluşmuş, dikdörtgen planlıdır. Kesme taş kullanmış ve iki büyük kubbe ile örtülmüştür.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 47 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kemer Köprü

ALTINORDU, Türkiye

Ordu İli Merkezde Bülbül deresi üzerinde bulunan tek saçaklı düzgün kesme taştan 1890-1895 yılları arasında yapılmıştır. Tek gözlü yuvarlak kemerli ve tabanı taş döşelidir. 1982 yılında onarım görmüştür. İlimizin tarihi köprülerinden biridir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 50 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Osman Bey Çeşmesi

ALTINORDU, Türkiye

Düz damlı, kubik kesme taştan yapılmıştır. Günümüzde halen akan iki musluğu bulunmakta ve her iki cephede de yekpare taştan iki yalak bulunmaktadır. Çeşme üst kısmında çerçeveye alınmış tuğra ile beş satırdan oluşan Osmanlıca kitabe yer almaktadır. Ergin KARLIBEL Vakfı tarafından 1999 yılında onarılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 47 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kestane Köyü Kemer Köprüleri

GÜLYALI, Türkiye

Gülyalı ilçesine bağlı Kestane köyündedir. 1890-1900 yıllarında yapılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Selimiye Cami

ALTINORDU, Türkiye

Camii Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Orta Camii’nin 18.yy da yapılan mihrabı bu camiye yerlestirilmiştir. Camii 1995 yılında Vakıflar Birliği tarafından onarılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Emir Yakup Kümbeti

KORGAN, Türkiye

Danişment Gazi’ nin komutanlarından olan Emir Yakup, 1105 yılında Türkler ile Trabzon Devleti arasında geçen savaşta esir edilmiştir. Burada 900 senelik büyük bir şehit mezarlığı vardır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kirazlimanı Çeşmesi

ALTINORDU, Türkiye

Kesme taştan kubik görünümlü, dar saçaklıdır. Çevresi dikdörtgen çerçeveye alınmıştır. Çerçeve içerisi bantla ikiye bölünmüş bantın üst kısmında 3 satırlık Arapça yazıt, alt kısmında ise suyu aktarmakta olan bir musluk yer almaktadır. Kitabesine göre 1327 ( M.1911) yaptırılmıştır. Çürüksulu Ali Paşa çeşmesi ve Keçiköy çeşmesi olarak bilinir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 13 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Muzadere Kilisesi

MESUDİYE, Türkiye

Mesudiye ilçesi Topçam Beldesi Muzadere Yaylasında bulunmaktadır. Dirtdörtgen planlı,tek nefli olan kilisenin doğu cephesinde geniş bir apsis bulunmaktadır.19.yy ortasında yapıldığı düşünülmektedir.Oldukça tahrip edilmiş durumdadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 42 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Düz Mahalle Kilisesi

ALTINORDU, Türkiye

Ordu İl Merkezi Düzmahalle’de bulunan Kilise 19.yy. ikinci yarısından sonra Rumlar tarafından yapılmıştır. Dikdörtgen planlı, ön taraflarında beşik kemerler bulunmaktadır.Duvarlar gri renkli taşlardan yapılmıştır. Bir süre itfaiye binası olarak hizmet verdikten sonra restore edilerek 75. Yıl Cumhuriyet Sahnesi olarak hizmete açılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 983 Yorumlar 1.1
Detaylı Görün
Genel

Sucuali Kaya Mezarı

ÇAMAŞ, Türkiye

Mezar odası kareye yakın planlı olup yaklaşık 2×2 m ölçülerindedir. İçerisi su ve taşlarla dolu olduğundan mezar odasında seki olup olmadığı ya da kaç adet olduğu tespit edilememiştir. Çamaş İlçesi Sucuali Mahallesi, İnüstü Mevkii, 282 ada, 61 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Mezar odası kareye yakın planlı olup yaklaşık 2×2 m ölçülerindedir. İçerisi su ve taşlarla dolu olduğundan mezar odasında seki olup olmadığı ya da kaç adet olduğu tespit edilememiştir. Mezar odasının tavanı semerdam şekilli olup tavandan kaya üzerine kadar oyulmuş yaklaşık 30 cm çapında dairesel bir açıklık olup bu açıklığın işlevi anlaşılamamıştır. Bu uygulama kaya mezarında alışık olmadığımız bir özelliktir. Mezar odasının girişi 40×35 cm ölçülerinde kareye yakın bir şekildedir. Ön cephesi ana kaya kenarından 60-70 cm içeriye doğru oyularak ön oda tarzında yapılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Yeni Cuma Camii

ÇAYBAŞI, Türkiye

Türklerin ahşapla tanışıklığı tarih sahnesine çıktığı çok eski dönemlere rastlar. Göçebe yaşam tarzının sürdüğü yıllarda, daha kolay olması nedeniyle ahşap malzeme kullanmışlar, kıl çadırların yanında ahşap barınaklar kurmuşlar ve yiyeceklerini serender adını verdikleri ahşap korunaklarda saklamışlardır. İslamiyet’in kabulü ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin ardından, kırsal bölgelerde sürdürdükleri konar-göçer yaşantısına uygun olarak ahşap camiler inşa etmişlerdir. Çantı adını verdikleri bir teknikle çivi kullanılmadan yapılan camiler, Türk ahşap geleneğinin günümüze ulaşan en eski örnekleridir. Ünye ve çevresine ait ahşap camilerden bir kısmı günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Cuma camisi olarak bilinen bu camilerin ayakta kalanları, Kargılı Ahşap Camisi dışında halen işlevini sürdürmektedir. Yeni Cuma Mahallesi’nde bulunan ahşap cami, bulunduğu mahalleye kendi adını vermiştir. İnşa edildiği yer itibariyle, bir çok yerleşim birimini kapsayacak biçimde orta noktadadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Laleli Cami

İKİZCE, Türkiye

Laleli Çivisiz Camii tamamen ahşap olan camide dayanıklı olan pelit ağacından yapılmıştır. 1560-1600 yılları arasında yapıldığı bilinmektedir. Uzun yıllar herhangi bir restorasyon çalışması yapılmayan camii 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Samsun KTVKBK kararıyla restorasyon projesi onaylanmış ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetiminde 2012 yılında restorasyonu tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Göller Köyü Kalesi

ÇATALPINAR, Türkiye

Çatalpınar ilçesi, Göller köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Çevreye hakim kayalıklar üzerinde kurulmuş olup, sur kalıntıları, sarnıç ve yerleşim izlerine rastlanılmaktadır. Killik Kayası, Akkaya Antik Yerleşmesi, Bolaman Vadisi, Elmalı Köyü şifalı suyu diğer bazı önemli unsurlardandır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 8 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Yunus Emre Türbesi

ÜNYE, Türkiye

Şeyh Yunus ( Emre) Türbesi: Ünye İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde Ünye Sanayi Sitesi çıkışında yoldan 3 km içeridedir. Yunus Emre’nin “İndik Rum’i kışladık Çok hayr ü şer işledük Oney ( Ünye ) oldu son durak Göçtük El-Hamd ü lillah” Dörtlüğünden Ünye’yi ziyarette bulunduğu ve burada vefat ettiği, ebedi istirahatine çekildiği söylense de, bu mezar Yunus Emre’nin makamı olabilir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Efirli Camii Ve Mezarlığı

PERŞEMBE, Türkiye

Perşembe ilçemizin Efirli Köyü sahil kesiminde bulunmaktadır. Camiinin kitabesine göre 150 yıllık bir geçmisi bulunmaktadır. Tek serefeli minaresi olan camiinin mihrab ve iç kapısı orijinaldir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 7 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Tozkoparan Kaya Mezarı

ÜNYE, Türkiye

Ünye İlçe merkezine 5 km. uzaklıkta Gürpınar köyünde bulunmaktadır. Mezar girişi büyük yuvarlak kemerli ve derin iniş vardır, buradan içiçe iki odaya geçilmektedir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 56 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Şid Abdal Türbesi (Şidlü Dede)

KABATAŞ, Türkiye

Kabataş ilçesi Kuzköy sınırları içerisinde bulunan Türbe 14. yüzyılda yöreye gelen Türklerden Şid Abdal’a aittir.Yörenin Türkleşmesine öncülük etmiş bir büyük hoca ve şeyhtir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Meletios Kalesi

MESUDİYE, Türkiye

Mesudiye ilçesine 15 km. uzaklıkta Yeşilçit köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Yeşilçit köyünün doğusunda doğal kaya blokları üzerine kurulmuştur. Ana kayanın oyulması ile oluşturulmuş merdiven ile kaleye ulaşım sağlanmaktadır. Yörenin en eski yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 945 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kaleköy Kalesi Kaya Mezarları

ÜNYE, Türkiye

İlçe merkezinin 7 km kadar kuzeydoğusunda, Kale Köyü sınırları içinde yer alan Ünye Kalesi’nin güneydoğusunda ve etek kısmındaki kayaya oyulmuştur. Kayaya düzgün bir şekilde oyulmuş olan mezarın girişi Dor düzenli Yunan tapınakları formunda düzenlenmiştir. Genel görüntüsü ve işçiliği itibariyle Bölgenin Hellenistik Dönem sanatını en iyi yansıtan kaya mezarıdır. Tepe akroterinde gücü simgeleyen arslan kabartması tahrip olmuştur. Köşe akroterlerinden birinde kanatlarını açık pozisyonunda bir kartal kabartması bulunmaktadır. Diğer köşe akroteri oldukça tahrip olduğundan üzerindeki betimleme tespit edilememiştir. Üçgen alınlıklı kaya mezarının alınlığında antitetik iki figür olduğu düşünülmektedir ancak tahribattan dolayı kesin olarak tespit edilememiştir. Alınlığın alt bölümünde 7 adet triglyph ve bunların arasında 6 adet methop bulunmaktadır. Methoplarda betimleme yapılmamıştır. Giriş açıklığının önü, ön oda tarzında yapılmış olup bu bölümün yanları iç bükey kavislidir. Girişin ve ön oda tarzındaki bölümün yan yüzlerinde, ortaçağda, mezarın dini amaçlı olarak kullanıldığı dönemde yapılmış fresklere ait kalıntılar görülmektedir. NOT: Oldukça yüksekte olan mezara çıkılamadığından dıştan görüldüğü kadarı ile tanımlanmıştır. Kalenin etek kısmı oyularak yapılmıştır. Girişi antik grek tapınaklarındaki gibi alınlık formunda düzenlenmiş, yanları iç bükeydir kavislidir, iç kısımlarına freskler bulunmaktadır. Helenistik döneme ait vadi boyunca birçok mezara rastlanır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 2 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kuşfenak Kalesi

KUMRU, Türkiye

Kumru İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Merkeze 3 km mesafededir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 53 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Gençağa Kalesi

İKİZCE, Türkiye

İkizce ilçesi Karlıtepe köyü sınırlarında sarp bir kaya kütlesi üzerinde yer almaktadır. Fazla hasar görmemiştir. 13. yüzyılda Hacıemiroğulları Beyliği zamanında yapılmıştır. Temaşa imkanı yüksek bir kaledir. 1. derece doğal ve arkeolojik SİT alanı olarak ilan edilmiştir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 43 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Gölköy Kalesi

GÖLKÖY, Türkiye

Gölköy ilçesi Kale mahallesinde yer alır. Tek kapılı geniş alana sahip olarak inşaa edilmiştir. İlçeye hakim durumda, gözetleme ve savunmaya elverişli olarak yapılmıştır. Kale girişinin solunda silindir şekilli bir burç ve gözetleme kulesi yer almaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Dikenlice Kaya Mezarları

GÜRGENTEPE, Türkiye

Gürgentepe ilçesi Dikenlice Köyü’nde bulunur. Kayalıklara oyulmuş 15 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarlar tek odalı olup içerisinde ölünün konulduğu sekiler vardır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Eskipazar Bayram Bey Camii Ve Hamamları

ALTINORDU, Türkiye

ESKİ PAZAR (BAYRAMBEY) CAMİİ VE HAMAMLARI Eski Pazar Ordu’nun ikinci yerleşim yeridir. Eskipazar Camii dikdörtgen planlıdır. 1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından kurulmuştur. Cami Rumi 1197 (Miladi 1781) yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılmıştır. Depremden harap olan cami yüzyılın başlarında onarılmıştır. Eski camiden günümüze sadece giriş kapısı ve portalı kalmıştır. Şimdiki minaresi ise 1877 yılında eski minarenin kaidesi üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar teşkilatınca onarılmıştır. Pencere kapısı ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. İki hamamı mevcuttur. Büyük Hamam: Caminin güney tarafında yer alır. Soğuk, ılık ve sıcak olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Hamamın dışı moloz taş, içi ise düzgün yontma taştan yapılmıştır. Örtüde kubbe ve tonoz kullanılmıştır. 16. yüzyıl eseridir. Küçük Hamam: Caminin kuzey doğusunda yer almaktadır. Tek bir kare mekan ile su haznesinden oluşmaktadır. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Taşbaşı Kültür Merkezi

ALTINORDU, Türkiye

Ordu İl Merkezi Taşbaşı Mahallesi, kentsel SİT alanı içerisindedir. Kilise doğu-batı istikametinde,dikdörtgen tarzında yapılmıştır. Doğuda büyük bir apsis, yanlarda iki küçük apsis bulunmaktadır. Kilisenin ana mekanı iki sıralı üç sütunla üç nefe ayrılmıştır. Kilisenin semardam çatısı, sütunlarla desteklenen kemerlerle taşınmaktadır. Tamamı kesme taştan yapılmış, (kubbe hariç) günümüze kadar ayakta kalabilen, bir bazilika şeklinde yapıdır. 1853 yılında yörede yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar tarafından yapılmıştır. 10 Nisan 2000 tarihinden bu yana Kültür Merkezi (çok amaçlı salon) olarak kullanılmaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Saray Cami

ÜNYE, Türkiye

Ünye’de, Kaledere Mahallesi’nde bulunan camii 1816 yılında dikdörtgen planlı olarak “Ünye Taşı”ndan yapılmıştır. Zaman içinde tahrip olmuş olsa da eski orijinalliğini korumaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 788 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kardeşler Köyü Kaya Mezarı

ULUBEY, Türkiye

Ulubey İlçesi Kardeşler Köyü Küçük Çukur Mahallesi Evliya Harmanı karşısında yer alan İnönü Mevkiindeki kaya kütlesinin üst kısmında yer almaktadır. Ulubey İlçesi Kardeşler Köyü sınırları içerisinde ve köyün güney kısmında yer alan Küçük çukur Mahallesi Evliya Harmanı karşısındaki İnönü Mevkiinde kaya kütlesinin üst kısmında yer almaktadır. Dikdörtgen bir niş içerisine alınmış ön cephe ve bu cephenin ortasındaki 53×54 cm lik ebatlarındaki bir açıklıkla mezar odasına geçilmektedir. Mezar odası içerisinde 30cm eninde 10 cm derinliğinde ve 132cm uzunluğunda ölü çukuru yer almaktadır. Mezar odası içinde ovalimsi ve beşik tonoz şeklinde tavanı vardır. Oldukça iyi korunarak günümüze gelmiştir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 42 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Yason Burnu

PERŞEMBE, Türkiye

Perşembe ilçesinin 15 km batısında, Çaytepe köyü sınırları içindedir. 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal SİT alanıdır. Doğal güzelliği görülmeye değerdir. Samsun-Ordu karayolu üzerinde deniz kenarında olması, 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile turizm cazibe merkezi haline getirilmiştir. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada burasıdır. Güneşin doğuşu ve batışı yaz aylarında çıplak gözle izlenebilir. Yarımada üzerinde ve yakın çevresinde sahil boyunca piknik alanları, yeme içme yerleri mevcuttur. Otoparkı vardır. Türk mutfağı ve geleneksel Karadeniz mutfağını bu alanlarda bulmanız mümkündür. Yabancı turistler; özellikle de hıristiyanlar için görülmesi gereken önemli bir mabet olan kilise ve üzerinde bulunduğu yarımada Ordu ilinin en çok ilgi çeken yerleri arasındadır. Yason Burnu Yarımdadası Altınpost Efsanesi’nin (Arganot Efsanesi) geçtiği yer’dir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Yalı Kilisesi

ÜNYE, Türkiye

19.yy 2.yarısında yörede yaşayan Rumlar tarafından ibadet amaçlı yaptırılmıştır. Belediye tarafından yakın zaman kadar düğün salonu ve depo olarak kullanılmıştır. 2010 yılında Ünye Belediyesi tarafından 10 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Restorasyon Projesi hazırlanmış ve Bölge Koruma Kurulu tarafından proje onaylanmıştır. Restorasyon gerçekleştiğinde Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecektir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 8 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Delikkaya Kaya Mezarı

ALTINORDU, Türkiye

Delikkaya Kaya Mezarları: İlimiz merkezine 10 km mesafedeki Delikkaya köyü sınırları içerisinde bulunur. Tek odalı, sütunsuz ve alınlıklı ve çift sütunlu girişe sahip, 3 kaya mezarı mevcuttur. Delikkaya Köyü’ne adını veren kayalıkların doğusunda yer almaktadır. Mezarın yer aldığı kayalık yerden yaklaşık 40 m. yüksekliktedir. Anıtsal bir görüntüye sahip olan mezara, sarp ve dik kayalığın tam ortasına gelecek kısma yapıldığından ulaşılamamaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Ünye Müze Ev

ÜNYE, Türkiye

Restorasyonu yapılan tarihi Ünye evi 16.yy da Mimar Sinan’la başlayan Osmanlı mimarisini yansıtmaktadır. Geleneksel Türk ahşap işçiliğinin tüm özelliklerini yansıtmaktadır. “Ünye Müze Ev” öncelikle, mimari anlamda eski bir Ünye evinin iç ve dış mekanlarıyla otantik bir sunumudur. Ünye Evi’nin mimari yapısı yanında eski el işlemeleri, mutfak eşyaları ve çeşitli gereçlerle donatılan günlük kullanım nesneleri yıllar önce yaşanan bir Ünye’nin günümüze taşınmasıdır. Eve gelen ziyaretçiler burada büyük annesinin işlemeli bohçasıyla karşılaşacak, annesinin çeyiz sandığını görecektir, Yabancılar ise bir zamanların Ünye’si hakkında fikir edinecektir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 40 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Kurul Kalesi Yerleşkesi

ALTINORDU, Türkiye

İlimiz merkezine 13 km. mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş 1. derece arkeolojik ve Doğal Sit alanı olup, antik bir yerleşmedir. 250 – 300 adet merdiven gün ışığına çıkarılmıştır. Kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve M.Ö. II. ve I. Yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlenmiştir. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırılmıştır. Mükemmel temaşa zirvesidir. 500 m2’ lik otoparkı vardır. Ordu tarih turizminin önemli yerlerindendir. Kurul Kalesinde Ordu Müzesi Müdürlüğünün başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Yücel ŞENYURT’un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı,2011 ve 2012 yılında da devam etmiştir. Kazılar sonucu 3000 yıl öncesine ait tapınak ve kale duvarlarına rastlanmıştır

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 3 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Ünye Kalesi

ÜNYE, Türkiye

Ordu ili Ünye ilçesinde Ünye – Niksar karayolunun 7.kilometresinde yolun solunda kalan bir tepenin üzerinde kurulu,ilçenin 5 km güney doğusunda, 2.500 yıllık bir kaledir. Kale Mahallesi sınırları içerisindedir. Yalçın, dik yamaçlar üzerinekurulan duvarlar ve sütreler hala yeniliğini korumakta, turistlerin ilgisini çekmektedir. Kale çevre yüzeyine göre çok yüksek olduğuiçin XI – XII. yüzyıllarda müstahkem mevkii olarak kullanılmıştır.Kapısı 5 m yüksekliğinde olup, incelemeler bu kapının II.Midridat zamanında yapıldığı ihtimalini kuvvetlendirir mahiyettedir. Kale girişi güneydoğudadır, bu cephede yerden 10 metre yüksekliğinde, genişliği 3 metre, yüksekliği 2 metre tetrasil bir kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarın üçgen kalınlığının her üç noktasında birer kabartma kartal bulunmakta, sağ uçtaki kabartma iyi korunmuş durumdadır. Zirveye yakın bölgede 45 derece meyille, kuzeybatı yönünde iki adet dehliz ve bir sarnıç bulunmaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 7 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Ünye Saray Hamamı

ÜNYE, Türkiye

Ünye İlçe merkezinde Kaledere mahallesinde bulunmaktadır. Dıştan dikdörtgen şeklindedir. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmektedir. Kesme taş ve yığma taştan yapılmıştır. Dış cephe yüzeyi, kubbeler ve pencere söveleri onarım görmüştür, halen kullanılmaktadır. Orjınali kilise olan yapı sonradan hamama dönüştürülmüştür.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 1 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Osman Paşa Şadırvanı

ALTINORDU, Türkiye

Aslen Ordulu olan Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa tarafından 1842 yılında yaptırılmıştır. 1937 yılında yıktırılmış, 1997 yılında Ordulu işadamı Fahri ÇELEBİ tarafından Ordu Belediyesi öncülüğünde aslına uygun olarak yeniden yaptırılmıştır. Ülkemizde sütunları en yüksek şadırvanıdır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 42 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Saray Hamamı

ALTINORDU, Türkiye

İlimiz merkez Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alır. Ortasında büyük, çevresinde üç küçük kubbeden oluşmuş taş bir yapıdır. Ana mekan kare planlı ve büyük kubbesi mevcuttur. 3 tane halvet hücresi ve üzerinde 3 küçük kubbe bulunmaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • İncelemeler 0 Yorumlar 0.0
Detaylı Görün
Genel

Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi

ALTINORDU, Türkiye

Ordu İl Merkezi-Selimiye Mahallesi’nde Taşocak Caddesi ile Erkoçak Sokağı’nın kesiştiği köşede yükselen Paşaoğlu Konağı, 1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bahçesiyle birlikte 625 m²’lik bir alan üzerine inşa edilen konağın taşları Ünye’den, ahşap malzemesi Romanya’dan getirilmiş ve yapımı İstanbullu bir usta tarafından gerçekleştirilmiştir. 19.yy sivil mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan Paşaoğlu Konağı, zemin dâhil olmak üzere üç katlıdır. Zemin kata doğuda, birinci kata ise kuzeyde ve batıda bulunan kapılarda giriş sağlanmaktadır. Konak; birinci ve ikinci katı ayıran silme ile birlikte, binanın köşelerinde yer alan kaideli ve başlıklı yarım sütunları, bitkisel motifli konsollarla desteklenen ve söve taşı ile çevrelenen üstü saçaklı pencereleriyle zengin bir taş işçiliğini sergilemektedir. Bahçe duvarı, merdivenler, balkon ve çatı kenarlarındaki işlemeli taş korkuluklar konağın dış cephesine hareket kazandıran diğer unsurlardır. Konağın bahçesinde fıskiyeli bir havuz ve günümüzde ahşap örtü altına alınmış orijinal taş ocak bulunmaktadır. Paşaoğlu Konağının zemin katı taş döşemelidir. Birinci ve ikinci katlarda taban ahşaptır. Tavanlar ahşap kaplama olarak yapılmıştır. Konağın üst katındaki sofanın ahşap tavanı üzerine yağlıboya desenlerle süslenmiştir. Tavanın ortasında baklava şeklinde bitkisel motifler vardır. Köşelerdeki madalyonlar içine çeşitli manzaralar resmedilmiştir. Bu katta bulunan banyoda desenli çiniler kullanılmıştır. Paşaoğlu Konağı; Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1982 yılında kamulaştırıldıktan sonra 1983 tarihinden itibaren onarılmaya başlanmıştır. 1987 yılında onarımı ve teşhir-tanzimi tamamlanan konak “Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. Zemin katı idare olarak kullanılan binanın, birinci katı Etnografik eserler seksiyonu olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde silahlar, takılar, kadın ve erkek giysileri v.b. eşyalar sergilenmektedir. İkinci kat ise Sofa, Paşa Nine odası, Günlük oda, Misafir Odası, Yatak odası, Yüklük gibi düzenlemelerle yöresel 19. yüzyıl konağının özelliklerini aksettirmektedir. Ordu Paşaoğlu Konağının Kültür Bakanlığınca kamulaştırılması ve onarılıp Müze olarak ziyarete açılması ile sivil mimarimizin ender örneklerinden biri daha gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması sağlanmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Çayır Camii

ÇAYBAŞI, Türkiye

Çaybaşı ilçesi sınırlarında bulunan Çayır Camii, aynı ilçenin Güney istikametinde bulunan Kargalı Ahşap Camisi’yle bire birbenzerlik taşır. Bu caminin de ne zaman ve kim tarafından yapıldığı belli değildir. Avluda bulunan çeşmede H. 1281 ve 1288 tarihleri işlenmiştir. Miladi 1864-65 ile 1871 yıllarına karşılık düşen bu tarihler, caminin ve şadırvanın inşa edildiği tarihler olabilir. Çaybaşı Ahşap Camileri ve Çayır Camii, Çaybaşı ilçesinde bulunan 4 ahşap cami yapım tekniği bakımından benzerlikler taşımaktadır. Ayrıca her biri yerleşim alanlarının sınırına yani mahallelerin kesiştiği noktalara kurulmuşlardır. Minareleri yoktur. Hepsi de cuma namazına yönelik işlevleri nedeniyle Cuma Camisi olarak inşa edilmiş ve Kargılı Ahşap Camii dışında hepsi kullanılmaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Hisarbey Köyü Kaya Mezarı

ÇAMAŞ, Türkiye

Çamaş ilçesi, Hisarbey Mahallesi, Çevlik Gölü mevkiinde yer almaktadır. Girişin üst kısmında kabartma olarak üçgen alınlık şeklinde süsleme yapılmıştır. Girişin ön kısmı ana kaya kenarından 40 cm içeri oyularak vurgulanmıştır. Karye yakın dikdörtgen planlı mezar odasında seki yer almaktadır. Girişin sağındaki sekinin üzerinde 40 cm yüksekliğinde 45 cm genişliğinde bir niş bulunmaktadır. Mezar girişinin dış ön tarafında 55 x 130 cm ölçülerinde 20 cm derinliğinde ana kayaya oyulmuş lahit teknesine benzer bir bölüm bulunmakla beraber işlevinin ne olduğu tam olarak anlaşılmamıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Cotyora (Bozukkale)

ALTINORDU, Türkiye

Ordu ilinin ilk kuruluş yeri olarak bilinen Cotyora(Kot Türklerinin yurdu) ,Kod Yurdu halk arasındabilinen adıyla B0zukkale’nin, yapılan araştırmalara göre Bizanslılarca XI. yüzyılda yapılan küçük bir gözetleme kulesi olduğu anlaşılmıştır. 2. derece arkeolojik sit alanı olaraktescillidir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 56 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Cıngırt Kalesi & Kaya Yerleşmesi

FATSA, Türkiye

Yapraklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Cıngırt Kalesi” Fatsa’ya 5 km mesafededir. Yapılan litreratür çalışmaları , M.Ö. 301-63 yılları arasında tek ya da çok sayıda kayaya oyulmuş tünel şeklinde, güvenli olarak suya ulaşabilen basamaklı tünellerin, bu tip kale yerleşmeleri için karakteristik olduğunu göstermektedir. 1. derece arkeolojik sit alanıdır. Yerleşmede bir dehliz, kaya mezarları, nişler, duvar kalıntıları ile çanak çömlek parçaları bulunmaktadır. Cıngırt Kalesi’nde, 27 Temmuz – 26 Ağustos 2012 tarihleri arasında Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda Gazi Universitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erol danışmanlığında 8 kişiden oluşan uzman ekip tarafından kurtarma kazısı yapılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Bolaman Kalesi ve Haznedaroğlu Konağı

FATSA, Türkiye

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde, zincirleme bir şekilde inşa edilmiş kaledir. Gözetleme ve karakol görevi için iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. İç kale, kalenin batı ucunda yer aImakta,çok yüksek duvarlardan oluşmuş, yapımında kesme taşlar kullanılmış ve içinde bazilika planlı küçük bir şapel bulunmaktadır. İç kale üzerine 18. yüzyılda ahşap bir konak yapılmıştır. Kademoğlu Konağı olarak bilinen bu ev, iç kale üzerine çift cumbalı olarak yapılmıştır. Bölgemizin sivil mimarlık örneğini teşkil eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak onarılmıştır. 2009 yılında Geleneksel El Sanatları ve Yöresel Yemekler Lokantası olarak hizmete açılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 49 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Başkotanı Köprüsü

MESUDİYE, Türkiye

Melet lrmağı’nın Mesudiye ilçesi ile Kabadüz ilçelerini birbirinden ayırdığı sınır üzerinde bulunan Başkotanı Köprüsü, iki ilçe arasındaki yerleşim yerleri arasındaki ulaşımı sağlamaktadır. 1875-1880 yıllarına tahmini olarak tarihlendirilen köprü, günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve halen ulaşımda kullanılmaktadır. Yörede Başkotanı Deretam Köprüsü olarak bilinen ve asma köprü anlayışıyla tamamen ahşaptan inşa edilmiştir. Il genelinde benzer mimari anlayışta birkaç benzeri olsa da Başkotanı Köprüsü 20 metreye yakın uzunluğu iki metre genişliği ve estetik yapısı ile diğerlerinden ayrılmaktadır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 39 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Aziziye (Yalı) Camii

ALTINORDU, Türkiye

Sultan Abdülaziz zamanında ahşap olarak yaptırılmış zaman içinde yıkılmaya başlayınca 1890 yılında Kadı Zade Hasan Efendi tarafından kesme ve moloz taş ile yeniden inşaa ettirilmiştir. Minberi oldukça eğimli ve yüksektir. Cami üç katlı olup pencere ve kapı kenarları ovaldir.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Atik İbrahim Paşa (Orta) Camii

ALTINORDU, Türkiye

Ordu’da ilk inşa edilen camilerdendir. 1770’li yıllarda deniz kenarına inşa edilen cami, deniz dalgalarından zarar görmesi üzerine 1802 yılında şimdiki yerine tekrar inşa edilmiştir. Caminin dikdörtgen planlı olup, iki serefeli bir minareye sahiptir. Caminin en güzel kısmı barok tarzında yapılmış olan mihrabıdır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 48 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Akoluk Köprüsü

ULUBEY, Türkiye

Tahmini 150-200 yıllık bir köprüdür. Tarihi Ako|uk Köprüsü’nün restorasyonuna 2012 yılında başlanılmıştır. Restorasyon çalışması Samsun Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nce yapılmıştır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 7 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Yalı Hamamı

ALTINORDU, Türkiye

İlimiz Merkez Düz mahallede bulunur, dikdörtgen planlı, köşeleri kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan yapılmıştır. Yapının rotasında büyük, yanlarında küçük tonozlu örtü yer alır. Öndeki kısma bitişik ikinci kısmı mevcuttur. Bu bölüm iki kattan oluşur ve üst kısmı ahşaptandır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 251 Yorumlar 1.0
Detaylı Görün
Genel

Şeyh Abdullah Türbesi

ULUBEY, Türkiye

Ulubey İlçesi Şeyhler köyündedir. 14. yy. yöreye gelen Şeyh Abdullah, zora düşenlerin yardımına koşması nedeniyle vefatından sonrada insanlar tarafından unutulmamıştır. Türbe Turkuaz çinilidir. Bir tane mescit vardır. Bu yörede Şeyh Abdullah’ı anma törenleri vardır.

Haritada Göster
 • Kapalı
 • Kötü 1104 Yorumlar 1.0

Sign In